Oorsprong van Krachtcoach

Anton begon op zijn negentiende als krachtcoach en trainde en coachte topsporters. Na zijn ervaring in de topsport begon hij managementteams te trainen en coachen in de sportschool. Hij richtte zich hierbij op het in beweging krijgen en fit houden van de teams, waarbij hij ook de individuele krachten van elke medewerker benadrukte om het team optimaal te laten presteren. Momenteel helpt hij individuen, teams en organisaties hun doelen te bereiken door middel van innovatieve, doelgerichte ontwikkeltrajecten, trainingen en masterclasses.

  • Topsportmentaliteit
  • Ondernemend
  • Innovator

Visie & Missie

Visie:
“Ons streven is om een wereld te creëren waarin individuen en organisaties hun volledige potentieel realiseren, met de focus op duurzame groei, persoonlijke ontwikkeling en het bevorderen van sterke samenwerkingsverbanden. We geloven in het inspireren en motiveren van mensen om grenzen te verleggen, innovatie te omarmen en een blijvende positieve impact te hebben op de wereld om ons heen.”

Missie:
“Om onze visie te verwezenlijken, zetten we ons in om op maat gemaakte oplossingen en begeleiding te bieden die mensen en organisaties in staat stellen hun talenten en capaciteiten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. We werken samen met onze partners om een omgeving te creëren die persoonlijke groei, samenwerking en leiderschap stimuleert, terwijl we tegelijkertijd aandacht besteden aan een gezonde balans tussen werk en privéleven en het bevorderen van een cultuur van innovatie en duurzame groei.”

Kernwaarden KrachCoach

Persoonlijke groei

Het stimuleren van individuele ontwikkeling en het ontdekken van unieke talenten en krachten, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Samenwerking

Het bevorderen van effectieve communicatie en samenwerking binnen teams en organisaties, met de nadruk op wederzijds respect en waardering.

Leiderschap

Het ontwikkelen van leiderschapspotentieel op alle niveaus, zowel voor individuen als binnen teams en organisaties, om invloed uit te oefenen en anderen te inspireren.

Balans

Het ondersteunen van een gezonde werk-privébalans en het omgaan met stress, om welzijn en veerkracht te bevorderen bij individuen, teams en organisaties.

Innovatie en groei

Het stimuleren van een cultuur van innovatie, creativiteit en duurzame groei binnen organisaties, met de focus op talentontwikkeling en het behalen van succes.

Belangrijke info

Hieronder de links en info voor ZZP’ers, teams en organisaties, mocht je meer of andere info nodig hebben, voel je vrij om mij te contacten

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Privacy Policy

Klik hier voor de privacy policy

Zakelijke gegevens

Klik hier voor de zakelijke gegevens