Oorsprong van Krachtcoach

Anton begon op zijn negentiende als krachtcoach en trainde en coachte topsporters. Na zijn ervaring in de topsport begon hij managementteams te trainen en coachen in de sportschool. Hij richtte zich hierbij op het in beweging krijgen en fit houden van de teams, waarbij hij ook de individuele krachten van elke medewerker benadrukte om het team optimaal te laten presteren. Momenteel helpt hij individuen, teams en organisaties hun doelen te bereiken door middel van innovatieve, doelgerichte ontwikkeltrajecten, trainingen en masterclasses.

  • Topsportmentaliteit
  • Ondernemend
  • Innovator

Visie & Missie

Visie:

We willen een wereld waarin mensen en bedrijven hun volle potentieel bereiken, duurzaam groeien, persoonlijk ontwikkelen en sterke samenwerkingen aangaan.

Missie:

We helpen mensen en organisaties hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten, terwijl we samen met partners een omgeving creëren die persoonlijke groei, samenwerking en leiderschap stimuleert.

KrachtCoach Geboden

Persoonlijke groei

Het stimuleren van individuele ontwikkeling en het ontdekken van unieke talenten en krachten, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Samenwerking

Het bevorderen van effectieve communicatie en samenwerking binnen teams en organisaties, met de nadruk op wederzijds respect en waardering.

Leiderschap

Het ontwikkelen van leiderschapspotentieel op alle niveaus, zowel voor individuen als binnen teams en organisaties, om invloed uit te oefenen en anderen te inspireren.

Balans

Het ondersteunen van een gezonde werk-privébalans en het omgaan met stress, om welzijn en veerkracht te bevorderen bij individuen, teams en organisaties.

Innovatie en groei

Het stimuleren van een cultuur van innovatie, creativiteit en duurzame groei binnen organisaties, met de focus op talentontwikkeling en het behalen van succes.

Belangrijke info

Hieronder de links en info voor ZZP’ers, teams en organisaties, mocht je meer of andere info nodig hebben, voel je vrij om mij te contacten

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Privacy Policy

Klik hier voor de privacy policy

Zakelijke gegevens

Klik hier voor de zakelijke gegevens