De Jane® methodiek brengt de natuurlijke talenten in kaart met behulp van een volwaardig psychologisch assessment (IQ test & vragenlijsten) en validatiegesprek. Onze natuurlijke talenten vormen de lens waarmee we naar onze omgeving kijken. Ze leggen de basis voor onze motivatie, vaardigheden en competenties. Talenten verklaren het “waarom” van wie we zijn, wat we kunnen en wat we willen. Dit inzicht brengt ons uit de verf in termen van unieke waarde en potentieel