Leven in vrijheid

LEVEN IN VRIJHEID
Als je als jongere in de gevangenis zit, ben je letterlijk afgesloten van de samenleving. Een of meerdere daden hebben ervoor gezorgd dat je voor een bepaalde periode uitgesloten bent van het maatschappelijk verkeer; de werkelijke wereld. In deze periode sta je vaak stil in je ontwikkeling en zorgt de gevangeniscultuur zelfs voor vervreemding met de wereld buiten. Met andere woorden: een periode in de gevangenis heeft een enorme impact op je jonge leven, die vooral ook ingrijpt op je persoonlijke ontwikkeling – als mens. En er komt een moment dat je weer buiten komt en mag deelnemen aan de maatschappij. Deze overgang is zo groot, dat het van absoluut belang is dat deze transitie op een juiste wijze gebeurt. Maar zo vaak gaat dit niet goed. De overgang is te groot, oude patronen zijn nooit weggeweest en de kans op recidive is enorm groot.

Gemiddeld zelfs bijna 50 procent. Dit is veel te hoog.
Opgeven is nooit een optie voor mij geweest. Het accepteren van een trieste werkelijkheid ook niet. Deze jongeren zijn net zo waardevol als ieder ander, en misschien ook niet zoveel anders als ik op die leeftijd: zoekend, falend. Maar er zit teveel capaciteit, veerkracht en talent in een mens om het op te geven of om als kansloos weggezet te worden. Een mensenleven is te waardevol om niet in te investeren, wat diegene ook gedaan heeft. Vooral in het geval van een mens dat nog maar aan het begin van zijn leven staat.

Een mentor
Vanuit mijn ervaring als sportinstructeur, coach, ondernemer – man, vader en mens, wil ik met deze jongeren aan de slag. Ik wil een mentor zijn voor deze jonge gasten en ze voorbereiden op de tijd dat ze weer buiten komen. De weg naar vrijheid begint al voordat je buiten de muren bent. Echte vrijheid vindt eerst plaats in je hoofd – en daarvoor is hoop nodig. Je moet (weer) leren geloven in jezelf; je waarde en capaciteiten, om vervolgens te geloven dat je een positieve rol kunt spelen in deze wereld.

Deze weg naar vrijheid & bestemming vergt een intensief, uitgewerkt ontwikkeltraject. Intens, maar succesvol.

Er zijn twee belangrijke elementen die de kern vormen van mijn werkwijze: Sport en talentontwikkeling.

Ontwikkeltraject
Sport als verbindende en karakter- vormende factor en talentontwikkeling ter voorbereiding op de rol die ze gaan innemen in de maatschappij. Het ontwikkeltraject dat ik met een jongere doorloop gebeurt zowel klassikaal als persoonlijk en maakt oa gebruik van de Jane Talent Methodiek. De Jane ® methodiek brengt de natuurlijke talenten van de jongere in kaart met behulp van een volwaardig psychologisch assessment (IQ test & vragenlijsten) en validatiegesprek. Vervolgens gaan we aan de slag met de unieke talenten, het potentieel dat hierin naar voren komt en kijken we specifiek vooruit op de juiste plek in de samenleving.

Beweging
De nieuwe stichting is meer een beweging, dan een organisatie. Deel van haar droom is dat meer mannen zich zullen bekwamen in het coachen & empoweren van jongemannen die vast zitten. In de komende jaren willen we tientallen mannen activeren, inspireren en toerusten. Mannen die zich het lot van een gevangen jongere aantrekken en hierin willen investeren.

De komende jaren zullen we onze missie ook pitchen bij bedrijven die straks aan de gevangenpoort kunnen staan, om deze jongeren een plek te geven binnen hun organisatie. Immers, werk is een bepalend onderdeel voor onze plek in de maatschappij en onze persoonlijke ontwikkeling. We bouwen aan hechte allianties met potentiële werkgevers en betrekken ze in de doorontwikkeling van het ontwikkeltraject. Hierdoor ontstaat er een journey die verder gaat dan de uitgang van de gevangenis.

Samen
Alleen samen brengen we het recidivecijfer terug en zorgen we ervoor dat jongeren die een valse start hebben meegemaakt, met hun talenten en capaciteiten tot zegen zullen zijn van deze maatschappij. Of je het nu gelooft of niet: ze zijn het waard.